Hrvatski Flying Disc Savez

Hrvatski ultimate Disc golf Hrvatska Now we move

Raspisan natječaj za organizaciju Prvenstva Hrvatske u disc golfu 2016. godine

NATJEČAJ ZA DODJELU ORGANIZACIJE PRVENSTVA HRVATSKE U DISC GOLFU  ZA 2016. GODINU

Za organizaciju mogu konkurirati:

  • udruge i klubovi koji se bave disc golfom
  • sve ostale fizičke i pravne osobe koje se bave disc golfom i ispunjavaju uvjete natječaja

Organizator Disc Golf Prvenstva Hrvatske (dalje DGPH) mora navesti datum u 6. ili 9. mjesecu u kojem bi organizirao DGPH.

Zainteresirani za organizaciju Prvenstva trebaju dostaviti prijavu sa detaljima organizacije najkasnije do 30. 4. 2016. godine na e-mail adresu Saveza info@hfds.hr

Kompletan tekst natječaja za dodjelu organizacije Prvenstva Hrvatske u disc golfu za 2016. godinu

Propozicije natjecanja