NATJEČAJ za sudjelovanje na izložbi sportske fotografije

Ako imate koju zgodnu fotku s letećim diskom, pokušajte se prijaviti na natječaj za sudjelovanje na izložbi sportske fotografije. Pogledajte uvjete natječaja, a krajnji rok dostave fotografija je 3. studeni 2023. g.

Pravila natječaja:
 na natječaju mogu sudjelovati amaterski i profesionalni fotografi bez ograničenja,
 fotografije moraju biti snimljene od 5.11.2022. do 31.10.2023. g.,
 autor može prijaviti do 12 fotografija, ali najviše tri rada iz istog sporta, osim u atletici
(najviše 3 fotografije iste discipline),
 autor može prijaviti dodatno do tri (3) fotografije na temu fair playa odnosno
fotografije koje prenose poruku fair playa i etičnosti u sportu, prijavu i predaju
fotografija potrebno je izvršiti
putem online obrasca dostupnog na mrežnim stranicama Zajednice sportova PGŽ
 fotografije se šalju isključivo u digitalnom obliku u .jpg /.jpeg/ formatu pojedinačne
veličine
 fotografije / datoteke / ne veće od 5 MB, rezolucije 300 dpi,
 fotografije mogu biti u boji /B/, monokromatske /M/ i crno-bijele /CB/,
 obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja
ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja,
 nazivi fotografija poput „Bez naslova“ ili „Untitled“ ili automatska imena koja generira
fotoaparat nisu prihvatljivi
 prijavljene fotografije ne smiju sadržavati nikakve autorske zaštitne znakove, imena,
logotipe, watermarkove ili slično,


Krajnji rok dostave fotografija je 3. studeni 2023. g.
Po zatvaranju natječaja sve pristigle fotografije pregledat će Prosudbeno povjerenstvo formirano od predstavnika struke i organizatora.

Prosudbeno povjerenstvo odabrat će do 50 najboljih fotografija te ih prirediti za izlaganje.

Od najboljih fotografija povjerenstvo će istaknuti fotografiju za prvu, drugu i treću nagradu te posebna priznanja.


Nagrade i priznanja:
prvo mjesto – zlatna medalja 500 EUR
drugo mjesto – srebrna medalja 300 EUR
treće mjesto – brončana medalja 200 EUR

Nagrada u kategoriji fair playa 300 EUR

Organizatori će izdati katalog i dostaviti ga svim sudionicima natječaja
Autorska prava:

 • fotografije mogu biti korištene u promotivne svrhe poput izrade kataloga, plakata izložbe,
  sportskog godišnjaka, kalendara i ostalih publikacija izdanih od strane organizatora te objave
  na Internet stranicama i društvenim mrežama organizatora. Svi spomenuti oblici objava su
  nekomercijalne vrijednosti i jedina im je svrha promocija izložbe, autora i sporta u cjelini,
 • organizatori izložbe mogu koristiti prijavljene fotografije za potrebe popularizacije sporta,
  provedbe olimpijskih načela te aktivnosti usmjerenih promociji kulture i umjetnosti u funkciji
  sporta,
 • moralna autorska prava, u smislu ispravnog potpisivanja autora u svim oblicima objave, bit
  će poštivana,
 • sudionik natječaja prijavljuje isključivo svoje fotografije i preuzima odgovornost za
  autentičnost i sadržaj prijavljenih fotografija,
 • sudjelovanjem na natječaju sudionici pristaju na uvjete natječaja.
  Objava rezultata:
 • rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Zajednice sportova PGŽ,
 • autori će biti obaviješteni e-mailom do kraja studenog 2023. g.
  Zaštita osobnih podataka:
 • popunjavanjem prijavnog obrasca i učitavanjem fotografija autor daje suglasnost
  organizatoru natječaja za prikupljanje, obradu i pohranu osobnih podataka u svrhu provedbe
  Natječaja sportske fotografije 2023.,
 • podaci će se koristiti za identifikaciju fotografija te obavještavanje sudionika o ishodu
  natječaja i obavijestima vezanim uz otvaranje izložbe te nagrada autorima,
 • prikupljeni podaci neće biti prosljeđivani trećoj strani.
  Izložba najboljih radova:
 • organizatori će nakon zaključenog natječaja najbolje fotografije predstaviti javnosti na foto
  izložbi koja će biti organizirana početkom prosinca 2023. g. u Rijeci,
 • mjesto i točno vrijeme održavanja izložbe odredit će se naknadno. Izložba, osim u Rijeci,
  može biti postavljena i u drugim mjestima Hrvatske te zemljama suradnika.
 • Glavni pokrovitelji izložbe:
  Primorsko-goranska županija
  Hrvatska olimpijska akademija
 • Pokrovitelji izložbe:
  Hrvatski olimpijski odbor
  Ministarstvo turizma i sporta RH
  Suradnik u projektu:
  Fotoklub Rijeka
Ovaj unos je objavljen u Razno i označen s . Bookmarkirajte stalnu vezu.